PRAWO CYWILNE

Jesteśmy do dyspozycji. Czekamy na telefon lub wiadomość.

  • udzielanie porad prawnych,
  • prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji,
  • sporządzanie wszelkich pism, wezwań, pozwów, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych,

W zakresie :
  • prawa rzeczowego (sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami),
  • prawa zobowiązań (umowy nazwane i nienazwane)
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów, dział spadku, ustanowienie kuratora spadku),
  • spraw wieczystoksięgowych (zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek).

KANCELARIA ADWOKACKA MARIAN LIPIEC I ŁUKASZ LIPIEC

ul. Dąbrowskiego 8/lok. 20A, 42-200 Częstochowa

NASZA LOKALIZACJA

Czyli jak do nas trafić.